Společnost pro informatiku a právo.

Úpis.cz

Úpadkový informační systém - hlídaní insolvenčního rejstříku zdarma
Skip Navigation Links : Úvod

Co je insolvenční řízení?

Co nabízíme:

- Jednorázové zjištění, zda se Vámi vybraná osoba nachází v insolvenčním rejstříku a proč

Zjistíte, zda se Vaši obchodní partneři nebo dlužníci, popřípadě Vy sami nacházíte v insolvenčním rejstříku, tedy, zda bylo zahájeno insolvenční řízení. Dozvíte se také, zda toto řízení bylo již skončeno (např. konkurence podala návrh, který byl v zápětí odmítnut či zamítnut), nebo zda řízení stále ještě běží a v jaké je fázi (zda již bylo rozhodnuto o úpadku, zda je možné ještě přihlašovat pohledávky, zda probíhá konkurs, reorganizace nebo oddlužení, či zda řízení již končí).

- Sledování Vámi vybrané osoby, zda se v insolvenčním rejstříku objeví

Pokud se osoba v insolvenčním rejstříku nenachází (popř. se zde nachází pouze protože řízení s ní již bylo ukončeno), můžete dále tuto osobu v insolvenčním rejstříku sledovat, a jakmile se v něm sledovaná osoba objeví, budete ihned informováni. Získáte tak informační náskok a jako věřitel sledované osoby můžete již začít připravovat podklady pro podání přihlášky pohledávky, popř. vyhledat právní pomoc. Jako osoba, na kterou byl podán insolvenční návrh, přestože není v úpadku, můžete již připravovat doklady o svém bezproblémovém chodu, popř. připravovat postup proti tomu, kdo neoprávněně návrh podal. Krátké lhůty Vás tak nezatíží.

- Sledování vybraného insolvenčního řízení

Jestliže již objevíte určitou osobu, s níž je vedeno insolvenční řízení, na kterém máte zájem, můžete toto řízení sledovat. Nejdříve zjistíte, v jakém stavu se řízení nachází, a podle toho přijmete určitá opatření (podáte insolvenční přihlášku, zúčastníte se schůze věřitelů, zúčastníte se dražby majetku, vyhledáte právní pomoc, apod.). Kdykoli se v budoucnu tento stav změní (prohlásí se úpadek, povolí se oddlužení, zruší se povolení oddlužení, zamítne se návrh, apod.), budete ihned informováni. Stejně tak budete informováni, jakmile se ve spise objeví nový dokument (návrh věřitele, vyjádření úpadce, vyhláška o dražbě, prodej mimo dražbu, apod.). Podle této informace můžete upravit svůj další postup v řízení, přičemž budete moci využít celou případnou lhůtu. Jelikož jsou lhůty velmi krátké, je potřebné se vše dozvědět hned na jejím počátku.
upis.cz provozuje itl.cz ve spolupráci s eak.cz